Academic Positions Nederland

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

FOM in een notendop

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Bijna elfhonderd mensen zijn in dienst van de werkgever FOM. Het personeelsbestand was eind 2013 opgebouwd uit 77 vaste wetenschappelijke stafleden, 175 postdocs, 512 onderzoekers in opleiding (promovendi) en 329 technici en overige personeelsleden. Het onderzoek vindt plaats in drie instituten (FOM-instituut AMOLF, FOM-instituut DIFFER en FOM-instituut Nikhef), een Advanced Research Centre* en 205 universitaire werkgroepen, verspreid over elf Nederlandse universiteiten. De medewerkers produceren rond de 91 proefschriften, 1.192 wetenschappelijke publicaties (refereed), 1.837 overige publicaties en 13 octrooien per jaar.

De Stichting FOM besteedt 104,3 miljoen euro voor exploitatie en investeringen aan FOM-activiteiten. De baten hiervoor zijn in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO en verder ook van de Europese Unie, de overheid, en uit samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven. FOM maakt deel uit van NWO.

De Stichting FOM werd opgericht in 1946.

*Het publiek-privaat gefinancierde Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) is een nieuwe vorm van samenwerking, in dit geval tussen ASML, FOM, NWO, UvA en VU. ARCNL is voorlopig ondergebracht bij AMOLF en zal op termijn als zelfstandig centrum binnen FOM verder gaan.

Missie en strategie

De missie van de Stichting FOM is 'de bevordering van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek der materie in Nederland, inclusief het door mogelijke toepassingen geïnspireerde, in het algemeen belang en in dat van het hoger onderwijs'. FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot mede door mogelijke toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link naar het bedrijfsleven.

Deze centrale doelstelling is uitgewerkt in zeven deeldoelstellingen:

  • bevorderen van de kwaliteit van (para-)universitair onderzoek, onder meer door in competitie middelen toe te wijzen
  • stimuleren van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
  • tot stand brengen van nationale coördinatie (netwerkvorming)
  • bevorderen van kennisoverdracht naar andere wetenschapsgebieden, industrie en het algemeen publiek
  • deelnemen in internationale projecten en programma's en fungeren als Nederlands aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties en onderzoekers
  • exploiteren van nationale faciliteiten en verlenen van diensten ten behoeve van onderzoek
  • voorlichting geven over het werk van FOM aan het algemene publiek

FOM-activiteiten leiden tot: nieuwe kennis en inzichten, hooggekwalificeerde jonge onderzoekers en technici.

Vacatures bij Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie