Academic Positions Nederland

Universiteit Utrecht

Opgericht in 1636, is de universiteit uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende instelling met een groeiende internationale reputatie. De Shanghai-ranglijst plaatst de Universiteit Utrecht op nummer één in Nederland, op een dertiende plaats in Europa en in de wereld op een gedeelde 52ste plaats.

De Universiteit Utrecht biedt 50 bacheloropleidingen en 169 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De universiteit telt 29.755 studenten en 6.500 medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Utrecht.

Veelzijdig en innovatief onderzoek

De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek.

Kernwaarden

Inspiratie, ambitie, onafhankelijkheid en betrokkenheid zijn de kernwaarden die richtinggevend zijn voor het gedrag en de attitude van medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht.

Budget

Het budget van de universiteit bedraagt 765 miljoen euro, 34 procent is afkomstig uit subsidies, fondsen en contractactiviteiten voor derden. Het overige deel is afkomstig van college- cursus en examengelden en bijdragen van de Nederlandse overheid (gegevens 2014).

ANBI

De Universiteit Utrecht is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN nummer is 1798650.

Missie en strategie
Cijfers en feiten
Bestuur en organisatie
Samenwerking
Traditie en historie

Vacatures bij Universiteit Utrecht