Ghent University

20 projectmedewerkers onderwijs van de toekomst (21385) - Department of Educational Policy

Unspecified
Save as a favourite

About the employer

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

Visit the employer page

    →  20 projectmedewerkers om het onderwijs van de toekomst mee vorm te geven
    →  Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd
    →  Geboden barema:  WM1 tot WM4 of PD1 tot PD4 (masterdiploma of doctoraatsdiploma)
    →  Diplomavoorwaarde: Master of PhD

Heb je een hart voor onderwijsontwikkeling en -innovatie? Heb je een master- of doctoraatsdiploma en wil je mee je schouders onder het (universitaire) onderwijs van de toekomst zetten? Solliciteer dan voor het Apollo 8-project van de UGent, dat verwijst naar 8 strategische onderwijsprojecten die worden uitgevoerd van november 2021 tot oktober 2023. Als wetenschappelijk medewerker maak je deel uit van het team van Apollo 8-collega's en werk je binnen de centrale directie onderwijsaangelegenheden of in één (of meerdere) van de elf faculteiten. 

JOUW OPDRACHT

Jouw opdracht bestaat uit 1 of meerdere van onderstaande taken, die gekoppeld zijn aan 6 Apollo 8-projecten.

Je leest best eerst alle projecten, om de taken in een duidelijke context te kunnen plaatsen.

Projectmanagement:

 • Je coördineert het volledige Apollo 8-project
 • Je zorgt voor de inhoudelijke afstemming, voorbereiding en opvolging van overlegmomenten
 • Je waakt over een goede communicatie tussen de projecten
 • Je overlegt met de financiële verantwoordelijken
 • Je bent verantwoordelijk voor de personeelsopvolging
 • Je hebt aandacht voor de key performance indicators van elk project en de rapportering naar de overheid

Project 1: Innovatie van het UGent-opleidingsaanbod

 • Je houdt het opleidingsaanbod van een faculteit tegen het licht
 • Je ontwikkelt samen met de opleidingsverantwoordelijken mogelijkheden voor optimalisatie
 • Je organiseert gesprekken en overlegmomenten
 • Je ondersteunt de opleidingsverantwoordelijken

Project 2: Een betere samenwerking met de hogescholen

 • Je ontwikkelt onderzoeksgebaseerde voorstellen
 • Je organiseert gesprekken en overlegmomenten
 • Je ondersteunt opleidingsverantwoordelijken bij het optimaliseren van de schakelprogramma’s en oriënteringstrajecten voor studenten die na een professionele bachelor willen starten met een academische master, of voor studenten die willen heroriënteren van een academische naar een professionele opleiding, en dit in nauwe samenwerking met de hogescholen
 • Je ondersteunt specifieke opleidingen binnen een specifieke faculteit in het uitwerken van de leerladder tussen de hogescholen en de Universiteit Gent

Project 3: Future-proof UGent-opleidingen

 • Je denkt mee na over een beleidskader voor future-proof curriculumontwerp aan de UGent
 • Je ontwikkelt methodieken voor de implementatie ervan en begeleidt een aantal pilootopleidingen
 • Je  verzorgt onderwijsondersteuning op centraal niveau en in de faculteiten via het geven van trainingen, workshops, begeleiding op maat en het uitwerken van evidence-based onderwijstips
 • Je ontwerpt methodieken en ondersteunt één specifieke opleiding of een cluster van opleidingen bij het verder vormgeven van een future-proof curriculum met aandacht voor generieke competenties, het inbedden van internationalisering, maatschappelijke verankering, interdisciplinariteit, en (blended) activerend onderwijs
 • Je ondersteunt een faculteit of een aantal opleidingen bij het vormgeven van één of meerdere principes van future-proof opleidingen

Project 4: De academies als motor van levenslang leren aan de UGent

Je ondersteunt één van de (inter)facultaire academies voor levenslang leren bij:

 • het afstemmen van het aanbod op de vraag uit het werkveld en de brede maatschappij
 • het ontwikkelen van nieuwe lezingen, studiedagen, kort- en langlopende opleidingen en postgraduaten
 • het uitwerken van een aanbod micro-credentials

Project 7: Virtual Science Labs

 • Je begeleidt in een team van 3 medewerkers de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de virtual science labs die tot doel hebben om via een digitale omgeving de fysieke practica in de disciplines chemie, fysica, ingenieurswetenschappenen aanverwanten beter te ondersteunen of om volledige virtuele en digitale practica te realiseren
 • Je ontwikkelt als software-ontwikkelaar nieuwe modules binnen het Dodona leerplatform

Project 8: Naar een duurzame blend@UGent

 • Je werkt mee aan de uitbouw van initiatieven (zowel live als online) die het leren van elkaar en het delen van good practices tussen lesgevers/opleidingen bevorderen
 • Je verzorgt onderwijsondersteuning op centraal niveau en in de faculteiten via het geven van trainingen, workshops, begeleiding op maat en het uitwerken van evidence-based onderwijstips

Vervanging

 • Je neemt (een aantal van) de taken m.b.t. onderwijs en/of onderzoek over van een specifiek UGent-personeelslid die tijdelijk verantwoordelijkheden opneemt in het kader van het Apollo 8-project

(Voor project 5 en 6 worden momenteel geen vacatures opengesteld)

JOUW PROFIEL

 • Je bent houder van een diploma van master. Voor sommige functies is een doctoraatdiploma in een relevante discipline voor het project sterk aanbevolen
 • Je hebt kennis van actuele, ook internationale onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs
 • Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden
 • Je hebt kennis van (online) werk- en evaluatievormen in het hoger onderwijs
 • Je beschikt over goede communicatieve en coachende vaardigheden
 • Je beschikt over goede didactische vaardigheden
 • Je bent teamgericht
 • Je bent een dynamische en positief ingestelde persoonlijkheid
 • Je drukt je makkelijk uit in het Nederlands en het Engels (zowel schriftelijk als mondeling)

ONS AANBOD

 • Wij bieden je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd:
  •  
   • Afhankelijk van de functie is de looptijd een korte periode van enkele maanden, 12 maanden, of 18 maanden
   • De maximale einddatum van deze functies is 14/10/2023
   • De meeste functies kunnen zowel deeltijds als voltijds opgenomen worden
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15/11/2021 maar is flexibel en afhankelijk van de start van het project
 • De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen
 • Je werkt mee aan uitdagende en veelzijdige projecten die het universitaire onderwijs van de toekomst mee zullen bepalen
 • Je doet werkervaring op bij een gerenommeerde werkgever
 • Je komt terecht in een dynamisch, ambitieus en warm team en wordt ondersteund door ervaren collega’s die hun kennis graag met jou delen

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment  We aanvaarden geen sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: je cv
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief met daarin een duidelijke vermelding van
  • de taken/functie/project(en) waarvoor je wil solliciteren
  • wat jouw voorkeur is naar looptijd van de arbeidsovereenkomst
  • wat jouw voorkeur is van % tewerkstelling
  • je eventuele voorkeur voor een tewerkstelling binnen de centrale directie onderwijsaangelegenheden of in één of meerdere faculteiten en welke
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • In het veld “Andere documenten”: een referentiebrief, studieresultaten, … 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de projecten en de gevraagde expertise vind je op onze website.  

Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online. 

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ

Job details

Title
20 projectmedewerkers onderwijs van de toekomst (21385) - Department of Educational Policy
Employer
Location
Sint-Pietersnieuwstraat 33 Ghent, Belgium
Published
2022-01-25
Application deadline
Unspecified
Job type
Save as a favourite

More jobs from this employer

About the employer

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

Visit the employer page

This might interest you

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min read
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min read
More stories