Ghent University

Assistent (22645) - Department of Rehabilitation Sciences

Unspecified
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

De pagina van de werkgever bekijken

    →   Solliciteren tot 05-04-2022 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  
    →   Vakgroep GE37 - Vakgroep Revalidatiewetenschappen
    →   AAP tijdelijke aanstelling - 50%
    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 202112/GE37/AS/004 
  

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

De vakgroep Revalidatiewetenschappen maakt deel uit van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenshappen. De vakgroep bevat multidisciplinaire medewerkers waaronder van Ergotherapie, Fysische Geneeskunde, Kinesitherapie en Logopedie/Audiologie. Deze multidisciplinaire aanpak biedt tal van mogelijkheden voor kennisdeling en netwerkvorming die resulteren in onderzoek van wereldklasse en holistisch, evidence-based onderwijs. De pediatrische onderzoeksgroep van de vakgroep focust op het beoordelen, diagnosticeren, en remediëren van motorische stoornissen en beperkingen bij kinderen. Het sterk interdisciplinaire team bestaat uit onderzoekers, pedagogen en zeer ervaren clinici. Samen hebben zij een grondig en zorgvuldig samengesteld onderwijssyllabus en onderzoeksprojecten opgezet die een holistische en multi-perspectieve benadering van pediatrische revalidatie bieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.
 • Het is de bedoeling om deze halftijdse aanstelling uit te breiden naar een voltijdse betrekking. De financiering van deze aanvullende 50% wordt gerealiseerd op andere middelen.
 • Het wetenschappelijk project project richt zich op de evaluatie van selectieve motorische controle (SMC) bij kinderen met neuromotorische stoornissen zoals developmental coordination disorder (DCD) en cerebral palsy (CP). Afhankelijk van de ernst van de stoornis kan een slechte SMC bijdragen tot een pathologisch gangpatroon (CP) of moeite met stappen tijdens het uitvoeren van een dubbeltaak (DCD). Met behulp van full-body oppervlakte-elektromyografie (EMG) en 3D-ganganalyse, willen we SMC beoordelen tijdens het gaan met en zonder dubbeltaken terwijl kinderen stappen op een geïnstrumenteerde loopband ingebed in een virtuele omgeving ('SmartSpace UZGent').

Als PhD kandidaat in dit project zijn uw voornaamste taken en verantwoordelijkheden:

 •  
  • Assisteren bij de opzetting, ontwerpen en uitvoeren van het onderzoek;
  • Werving van proefpersonen (kinderen 6-17 jaar met en zonder DCD/CP) en de communicatie met proefpersonen;
  • Uitvoeren van metingen met proefpersonen, waaronder metingen in het GRAIL Virtual Reality lab;
  • Verwerking en analyseren van de verzamelde data (gangbeeldanalyse en EMG data);
  • Deelnemen en presenteren aan nationale en internationale congressen in het vakgebied;
  • Schrijven en publiceren van wetenschappelijke artikelen.
 • U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep (praktische oefeningen), lessen over interdisciplinair werk, begeleiding van stage en masterproeven van de vakgroep. De hoorcolleges en praktijklessen worden in het Nederlands gegeven.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.
 • U begeleidt studenten op masterniveau in het kader van een masterproef.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van Master in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie; Bewegingswetenschappen; Biomedische wetenschappen; of een diploma van de tweede cyclus van het academisch onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau in het domein van de kinesitherapie.
 • Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden.
 • U hebt een brede interesse in het domein van pediatrie, bewegingsanalyse, biomechanica, revalidatie en kinesitherapie, en bent bij voorkeur in de afstudeerrichting Pediatrische Revalidatie afgestudeerd.
 • U getuigt van een grote interesse voor wetenschappelijk onderzoek en ambieert uitgebreide en diepgaande kennis van pathologie in pediatrische aandoeningen te verwerven en toe te passen.
 • U spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
 • U bent sterk gemotiveerd om een doctoraat te behalen.
 • U hebt interesse om actief te participeren aan het academisch onderwijs van de vakgroep in het algemeen (50% van je aanstelling), dienstverlening, wetenschappelijk en/of projectmatig onderzoek;
 • U kan zeer goede tot excellente studieresultaten voorleggen. Bij voorkeur heb je al een publicatie in een internationale wetenschappelijke tijdschrift.
 • U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties enz. strekt tot aanbeveling.
 • U bent bereid u collegiaal en loyaal op te stellen bij het intern en extern samenwerken en u bezit een hoge mate van verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid en engagement.
 • Kandidaten die worden uitgenodigd voor een persoonlijke selectie zullen worden gecontacteerd om de inhoud van dit onderhoud te preciseren.
 • Bij een deeltijdse aanstelling (50%) hebt U overige beroepsactiviteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks een bijdrage kunnen leveren tot het wetenschappelijk onderzoek, waaronder onderzoekservaring en klinische ervaring in het opgegeven domein.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal  worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • Zoals hierboven vermeld wensen we de halftijdse aanstelling aan te vullen tot een voltijdse aanstelling.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15 april 2022.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Lynn Bar-On (Lynn.BarOn@UGent.be).

Informatie over de vacature

Functienaam
Assistent (22645) - Department of Rehabilitation Sciences
Werkgever
Locatie
Sint-Pietersnieuwstraat 33 Gent, België
Gepubliceerd
2022-03-15
Uiterste sollicitatiedatum
Unspecified
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant