KU Leuven

Professor in Computerwetenschappen: Mens-Computer Interactie

2022-12-22
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

(ref. ZAP-2022-91)

De KU Leuven heeft een vacature voor een voltijdse (junior of senior) professor in het domein Mens-Computer Interactie op Campus Groep T in Leuven. We zijn op zoek naar internationaal georiënteerde kandidaten met een uitstekende staat van dienst op het gebied van toegepast onderzoek en met onderwijscompetentie op het gebied van Mens-Computer Interactie (HCI). Het nieuwe faculteitslid maakt deel uit van het onderzoeksdepartement Computerwetenschappen, dat internationaal bekend staat om zijn onderzoek in informatica, computerwetenschappen, kunstmatige intelligentie, wiskundige ingenieurstechnieken, digital humanties en lerarenopleiding (https://wms.cs.kuleuven.be/cs/onderzoek/index.html). De nieuwe professor wordt bovendien lid van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen die academische maar ook implementatiegerichte ingenieursopleidingen aanbiedt op zeven campussen in Vlaanderen. De belangrijkste onderwijstaken zullen plaatsvinden op Campus Groep T in Leuven (https://www.kuleuven.be/campussen/campus-groep-t-leuven), een internationale en ondernemende ingenieurscampus in het stadscentrum van Leuven. Jaarlijks schrijven ruim 2200 studenten zich op de campus in voor de Bachelor en Master opleidingen tot Industrieel Ingenieur die zowel in het Engels als in het Nederlands worden aangeboden. Het e-Media Research Lab op Campus Groep T in Leuven onderzoekt, ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken om de menselijke conditie te verbeteren met belichaamde media. Hun systemen bevatten sensoren die input van een menselijke gebruiker of informatie uit de omgeving vastleggen, algoritmen die deze gegevens analyseren en intelligente systemen met actuatoren die zinvolle output genereren. Centraal in hun onderzoeksvragen staat hoe mensen deze output zullen waarnemen en hoe ze erop reageren. Hun mensgerichte systemen worden toegepast in de domeinen gezondheidszorg, leren, kunst en amusement. De faculteit, het departement en de campus kunnen bouwen op degelijke onderzoeksinfrastructuur, uitgebreide internationale netwerken, connecties met bedrijven en non-profitorganisaties, een stabiel aanbod van getalenteerde PhD-studenten en een ondersteunende werkomgeving.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma op internationaal niveau. Omdat u deel uitmaakt van het e-Media Research Lab op Campus Groep T, is uw onderzoek sterk gericht op ontwerp, ontwikkeling en implementatie van mensgerichte (software) systemen. Deze systemen kunnen front-end gebruikersinterfaces op mobiele apparaten en webclients, games en gametoepassingen, VR/XR/AR-applicaties en systemen met slimme objecten omvatten. Ze worden gekenmerkt door hun rijke en boeiende gebruikerservaring en zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep en de context waarin ze worden gebruikt. Relevante toepassingsdomeinen zijn onder meer online media en entertainment, medische diagnostiek en informatiesystemen voor de gezondheidszorg, en technologisch verbeterd leren.
 • U hebt een sterke technologische achtergrond en hebt onderzoeksexpertise in het domein van Mens-Computer Interactie. Technologische expertise wordt gezocht in softwareontwikkeling (voor verschillende platformen en besturingssystemen) en webontwikkeling (kennis over front-end frameworks zoals React, Angular, Vue.js). In het HCI-domein wordt van kandidaten verwacht dat ze expertise hebben op het gebied van gebruikersgericht ontwerp en ontwerp op basis van gebruikerservarings.
 • U verricht wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit, dat resulteert in doctoraten en publicaties die voldoen aan internationale normen en leiden tot brede internationale erkenning.
 • U ondersteunt of initieert een netwerk van bedrijven door valorisatie van onderzoeksresultaten en het uitvoeren van industriële dienstverlening, met als doel de industriële innovatie te versterken.
 • U werkt rond uw onderzoeksprogramma een internationaal samenwerkingsverband uit, dit zowel binnen de academische wereld alsook met industriële partners.
 • U bent in staat om competitief zowel projectmatige overheidsfinanciering als bilaterale industriële financiering te verwerven
 • U draagt bij tot de verdere uitbouw van de internationale reputatie van de onderzoeksgroep en de faculteit. U streeft ernaar bij te dragen tot de overdracht van technologie en de toepassing van de resultaten van uw onderzoek in de industrie/overheid/samenleving.

Onderwijs

 • U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs voor zowel bachelor- als masterstudenten op het gebied van software engineering en mens-computer interactie, met een duidelijke inzet voor de kwaliteit van de opleiding als geheel. Van alle profesoren wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de basisvakken.
 • U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de faculteit en de universiteit door begeleiding van studentenprojecten (bv. bachelor- en masterproeven) en als promotor van doctoraatsstudenten.
 • U hebt een uitgesproken interesse in innovatieve ingenieursopleidingen en bent bereid doorheen uw loopbaan te evolueren naar een substantiële onderwijsopdracht. U ontwikkelt uw onderwijs overeenkomstig de visie van de KU Leuven op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.
 • Uw onderwijstaken worden in overleg bepaald en zijn gebaseerd op uw profiel. Voor deze specifieke vacature is de campus op zoek naar expertise in zowel cursussen op bachelorniveau als op masterniveau, waaronder onderwerpen als computationeel denken, objectgeoriënteerde softwareontwikkeling, programmeertechnieken en/of webontwikkeling. Er is ruimte om onderzoekscursussen op masterniveau te ontwikkelen in uw expertisedomein.
 • Uw onderwijsopdracht is in de eerste jaren van uw aanstelling in omvang beperkt. Ook in uw verdere loopbaan besteedt de faculteit aandacht aan het evenwicht tussen onderzoeks- en onderwijstijd.

Dienstverlening

 • U bent bereid tot wetenschappelijke, maatschappelijke en interne dienstverlening in functie van de noden en uw persoonlijke interesses.
 • U voert toegepaste onderzoeksprojecten uit in samenwerking met industrie en overheid en creëert een netwerk van industriële partners.
 • U speelt een actieve rol bij de profilering van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ten aanzien van nieuwe studenten en het brede werkveld door participatie bij info- en opendeurdagen, netwerkmomenten en beurzen, …

Profiel

 • U hebt een diploma van master en doctor in de computerwetenschappen of een gelijkwaardig diploma, en u hebt onderzoekservaring op het gebied van mens-computer interactie.
 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire of industriële context.
 • Een goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen en Nederlands te leren tot een niveau vereist voor vaste benoeming. Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, bieden wij u de gelegenheid om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Onze universiteit is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau. 

Uw hoofdwerkplaats is KU Leuven Campus Groep T, in een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op dertig minuten van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.

Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar; nadien worden ze, bij positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.

De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ...  
Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een onderzoekspositie ter beschikking gesteld equivalent met een doctoraatsbursaal voor 4 jaar. Indien u geen andere substantiële financiering ter beschikking heeft, kan u tevens een startfinanciering van 100.000 euro aanvragen indien u minstens voor 50% aangeworven wordt.

Interesse?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met:

* Prof. dr. ir. Stefan Vandewalle, voorzitter van het Departement Computerwetenschappen (Stefan.Vandewalle@kuleuven.be, +32 16 32 76 54) of

* Prof. dr. ir. Wim Dewulf, voorzitter van Campus Groep T (Wim.Dewulf@kuleuven.be , +32 16 37 28 81)

 Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

Voeg aan uw sollicitatie volgende onderdelen toe in de Engelse taal (meer info vindt u op de jobsite KU Leuven):

- een biosketch waarin u uw meerwaarde als academicus aantoont voor de kerntaken onderzoek, onderwijs en dienstverlening in uw voorbije loopbaan en voor uw toekomstige activiteiten (maximaal 2 pagina’s);

- een dossier over uw vijf belangrijkste publicaties of realisaties;

- een uitgebreid cv, met inbegrip van een volledige publicatielijst en indien van toepassing een portfolio van uw projecten;

- een onderzoeksplan met aandacht voor de uitbouw van een onderzoekslijn en bijhorend onderzoeksteam met oog voor samenwerking met collega-onderzoekers binnen de entiteit van tewerkstelling (maximaal 4 pagina’s);

- uw visie op het academisch onderwijs en de organisatie ervan (maximaal 2 pagina’s);

- uw bijdrage aan dienstverlenende activiteiten (interne representatie via lidmaatschap in raden en bestuursorganen, bijdragen aan de maatschappij vanuit onderwijs en onderzoek, outreach en wetenschapscommunicatie) (maximaal 1 pagina);

- uw visie op leiderschap (maximaal 1 pagina).

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake

een verklaring te ondertekenen.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 22/12/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Professor in Computerwetenschappen: Mens-Computer Interactie
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2022-09-23
Uiterste sollicitatiedatum
2022-12-22
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever