KU Leuven

Academische positie in Verantwoord en Duurzaam Management

2024-11-14 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven is een voltijdse academische positie vacant in de onderzoeksgroep CEDON, Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen, die deel uitmaakt van de onderzoekseenheid Economie. De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen.
We zoeken gemotiveerde kandidaten met een excellent of veelbelovend onderzoeksdossier en aantoonbare onderwijscompetentie in het domein van Verantwoord en Duurzaam Management.

Website van de eenheid

Opdracht

Onderzoek

U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker die focust op verantwoord en duurzaam management, in het bijzonder op de bredere relatie tussen het bedrijfsleven en de samenleving door gebruik te maken van verschillende domeinen van de organisatie- en managementtheorie. U publiceert in internationale toptijdschriften in het domein, verwerft onderzoeksfinanciering, ontwikkelt internationale samenwerkingsverbanden en begeleidt doctoraatsstudenten. U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de FEB en de KU Leuven. U hebt een uitgesproken interesse voor fundamenteel onderzoek, maar besteedt ook aandacht aan de valorisatie van uw onderzoek en toegepast onderzoek. U ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van bedrijfscontacten die een meerwaarde vormen op vlak van onderwijs en/of onderzoek.

Onderwijs

U verzorgt vakken in de brede domeinen van verantwoord en duurzaam management op meerdere campussen. De onderwijsopdracht wordt inhoudelijk ingevuld afhankelijk van uw profiel. U draagt bij aan de optimalisatie en verdere uitbouw van het onderwijs met betrekking tot het domein van verantwoord en duurzaam management waarvoor de onderzoekseenheid Economie verantwoordelijk is en u staat in voor de begeleiding van Bachelor- en/of Masterproeven. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut, starten met een gereduceerde onderwijsopdracht.

U ontwikkelt uw onderwijs in lijn met de KU Leuven-visie op activerend en onderzoeksgebaseerd onderwijs (voor meer informatie, zie: https://www.kuleuven.be/onderwijs/visie-en-beleid/visie-op-leren-en-onderwijs/overzicht-visie). U maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden. U draagt ook bij aan het pedagogisch project van de universiteit en toont het nodige engagement voor de kwaliteit van de opleiding.

Dienstverlening

U bent bereid om u te integreren in de onderzoekseenheid Economie, actief deel te nemen en bij te dragen aan professionele groepsactiviteiten en binnen de faculteit en onderzoekseenheid interne dienstverleningstaken op te nemen. Het ter beschikking stellen van onderwijs- en onderzoeksexpertise aan het maatschappelijk werkveld en het bijdragen aan het brede maatschappelijk debat behoort ook tot uw opdracht. Kandidaten die aangeworven worden in een tenure track statuut starten met een beperkte dienstverleningsopdracht. 

Profiel

U heeft een diploma van doctor in de toegepaste economische wetenschappen, bedrijfseconomie of economische wetenschappen, of een diploma van doctor in een gerelateerd domein, telkens met aantoonbare ervaring in het domein van verantwoord en duurzaam management. 
U hebt excellente onderzoeksoutput of onderzoekspotentieel. De kwaliteit van uw onderzoek blijkt uit publicaties in internationale toptijdschriften, veelbelovende lopende onderzoeksprojecten en work-in-progress papers en/of internationale ervaring. Kandidaten die nog maar pas hun doctoraat behaald hebben, tonen hun potentieel aan door middel van academische referenties en veelbelovende lopende onderzoeksprojecten en papers. Ervaring met het schrijven van projectaanvragen voor onderzoeksfinanciering en een sterk internationaal netwerk strekken tot aanbeveling. 
U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring in het domein van verantwoord en duurzaam management. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands te verwerven. 

Aanbod

De vacature staat open voor zowel junior als senior onderzoekers. Doctoraatsstudenten in de laatste fase van hun doctoraatstraject kunnen zich eveneens kandidaat stellen. U wordt aangeworven in de rang van Docent, Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar, afhankelijk van uw kwalificaties en academische ervaring. In geval van positieve evaluatie na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een aanstelling als Hoofddocent.
U komt terecht in een dynamische en internationaal georiënteerde onderzoeksomgeving. De voltijdse positie vraagt  een engagement voor de onderzoeksgroep CEDON dat deel uitmaakt van de onderzoekseenheid Economie. Voor meer informatie over de onderzoeksgroep CEDON, zie https://feb.kuleuven.be/research/sustainability. Het onderzoek kan gebeuren in nauwe samenwerking met de collega’s van de onderzoeksgroepen van de FEB die duurzaamheid vanuit een andere context benaderen.
De FEB werd de afgelopen jaren door onafhankelijke accreditatiecommissies systematisch hoog gerangschikt op vlak van onderzoeks- en onderwijskwaliteit. De Faculteit heeft de gerenommeerde EQUIS-accreditatie verworven en beschikt over een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zowel in de academische als in de bedrijfswereld. Voor meer informatie zie: http://feb.kuleuven.be/eng/research en http://feb.kuleuven.be/focus.  
De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, en partner loopbaancoaching, onder andere. Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 110.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden. 
De KU Leuven voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt kandidaten uit groepen die binnen de universiteit momenteel ondervertegenwoordigd zijn expliciet aan om zich kandidaat te stellen. Voor meer informatie, zie: http://feb.kuleuven.be/eng/about-feb/jobs.  

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ingrid Molderez, voorzitter van de zoekcommissie, mail: ingrid.molderez@kuleuven.be of prof. dr. Wilfried Lemahieu, decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, mail: wilfried.lemahieu@kuleuven.be. 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure en de documenten die opgeladen moeten worden, vindt u hier terug: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/en/academic-staff/senior-academic-staff-tenure-track-information#job-application. M.b.t. de optionele documenten vermeld op deze website, vragen wij zeker om volgende zaken op te laden: een bestand met bijkomende informatie over uw onderzoek (een actuele lijst van publicaties, onderzoeksprojecten) en over uw onderwijs (onderwijservaring en onderwijsprojecten).  
Academische referentiebrieven (vereist voor junior kandidaten) kunnen rechtsreeks doorgestuurd worden naar evi.fosse@kuleuven.be. 

Mocht u problemen ondervinden bij het online solliciteren, gelieve dan contact op te nemen met de personeelsdienst via solliciteren@kuleuven.be.
U kan solliciteren voor deze positie tot en met 14 november 2024, 23u (CET) via de online tool.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Academische positie in Verantwoord en Duurzaam Management
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-06-10
Uiterste sollicitatiedatum
2024-11-14 23:59 (Europe/Brussels)
2024-11-14 23:59 (CET)
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken