Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
KU Leuven
KU Leuven
Leuven, Belgium

KU Leuven

Volg KU Leuven op LinkedIn-Logo

Identiteit en opdracht van de KU Leuven

De KU Leuven (wat staat voor Katholieke Universiteit Leuven) is een zelfstandige universiteit. Zij is gesticht in 1425. Zij is ontstaan en gegroeid in de katholieke traditie. Vanuit haar christelijke mens- en wereldbeeld wil zij een plaats zijn van open discussie over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap.
Zij biedt haar studenten een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, om hen voor te bereiden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Zij stimuleert het persoonlijke initiatief en de kritische reflectie in een cultuur van overleg, samenwerking, solidariteit en academische vrijheid. Zij voert een proactief diversiteitsbeleid ten aanzien van haar studenten en medewerkers. Zij beoogt een actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele debat en aan de uitbouw van de kennismaatschappij. Zij stelt  haar kennis ten dienste van mens en samenleving, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Op grond van haar maatschappelijke opdracht en wetenschappelijke expertise biedt ze in haar Universitaire Ziekenhuizen hoogkwalitatieve basis- en topreferentiezorg aan in alle domeinen van de geneeskunde. Ze streeft hierbij maximale toegankelijkheid en respect voor alle patiënten na. Zij voert haar academische taken uit op verschillende campussen, wetenschapsparken en ziekenhuisvestigingen, in nauwe samenwerking met de leden van de Associatie KU Leuven en met haar ziekenhuispartners.

Leuven, 3 april 2012

kuleuven library

De bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven

38 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op jan. 01
PhD Position: Visual Analytics for Healthcare
(ref. BAP-2018-720) Research in the Augment group of the department of Computer Science at the KU Leuven focuses on how end-users interact with personalised systems, such as recommender systems, personalised search and targeted advertisement. The objective is to enable...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op jan. 15
Development of Efficient Algorithms for 3D-Packing Problems with Irregular Shapes
(ref. BAP-2018-722) The CODeS research group is part of the Department of Computer Science at the KU Leuven. The overall research theme of CODeS includes the design, analysis and application of heuristics for combinatorial optimisation problems. The group investigates the...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op dec. 19
Enthousiaste Medewerker Vaardigheidscentrum Tandheelkunde
(ref. AAP-2018-300) De Groep Biomedische Wetenschappen en de Faculteit Geneeskunde staan in voor de opleidingen Bachelor en Master in de Tandheelkunde. Om studenten voor te bereiden op de klinische praktijkvoering, maken zij zich in het preklinisch Vaardigheidscentrum via...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op jan. 01
PhD/ Postdoc Position in Human-Computer Interaction
(ref. BAP-2018-719) Research in the Augment group of the department of Computer Science at the KU Leuven focuses on how end-users interact with personalised systems, such as recommender systems, personalised search and targeted advertisement. The objective is to enable...
KU Leuven
KU Leuven
Locatie: Leuven, België | Sluit op dec. 17
PhD Vacancy
(ref. BAP-2018-717) This vacancy concerns a vacancy of the Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS) at KU Leuven. You will find a dynamic and pleasant working environment in this research group that is actively involved in scientific research at the...