...

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Website bezoeken

Over de werkgever

Profiel TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie dragen we bij aan:

  • science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy,  Health en Smart Mobility
  • science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
  • science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs
Excellent onderwijs

We zien het als onze taak ingenieurs op te leiden, die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang. Ook hebben zij de nodige competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien.

Bachelor College en Graduate School
Met de blik op de toekomst is de TU/e een grote onderwijshervorming gestart. De bachelor- en masteropleidingen blijven bestaan, maar worden ondergebracht in een Bachelor College en Graduate School. Studenten krijgen meer vrijheid en kunnen zelf kiezen of ze een brede opleiding willen volgen, met maatschappelijk georiënteerde vakken, of juist een specialistische bèta-opleiding.

Naar Onderwijs

Hoogwaardig onderzoek

Met hoogwaardig onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties.
Wij richten ons op deelterreinen waarop wij in de internationale wetenschappelijke wereld een belangrijke rol kunnen spelen. De TU/e wil betekenisvolle impulsen geven aan de kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende technologie-intensiteit.

Naar Onderzoek

Kennisvalorisatie

De TU/e zet zich nadrukkelijk in voor kennisvalorisatie: onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en dienen als basis voor het tot stand brengen van nieuwe producten, processen en ondernemingen. We stimuleren dat studenten en medewerkers kiezen voor het ondernemerschap.

Naar Innoveren

Missie TU/e

Met dit profiel profileert de TU/e zich als een internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespecialiseerde universiteit. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en dragen daarmee bij aan de vooruitgang van technische wetenschappen, aan de ontwikkeling van technologische innovaties en aan de groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (technology & innovation hotspot Eindhoven) als daarbuiten.

Kortom, de TU/e profileert zich als de universiteit waar innovatie begint:

Where innovation starts

Meer vacatures bij deze werkgever

Locatie werkgever

Vergelijkbare werkgevers

...
KU Leuven Leuven, België 109 vacatures
...
Ghent University Gent, België 74 vacatures
...
University of Twente Nederland 57 vacatures
...
University of Luxembourg Luxemburg 57 vacatures
...
ETH Zürich Zürich, Zwitserland 53 vacatures
Meer werkgevers

Dit vind je misschien ook interessant

...
Light: the Essential Ingredient for Future Technology Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Leestijd: 5 min
...
TU/e Enables Surgeons to See the Invisible Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Leestijd: 5 min
...
5 Reasons to Pursue Your PhD at EMBL European Molecular Biology Laboratory (EMBL) Leestijd: 4 min
...
The genetic detectives discovering who we really are University of Turku Leestijd: 5 min
Meer stories