Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Gent, Belgium

Universiteit Gent

Waarvoor staat de UGent
De UGent wil een creatieve gemeenschap zijn van medewerkers, studenten, en alumni die verbonden is door de waarden die de UGent uitdraagt: engagement, openheid en pluralisme.
Internationalisering
De UGent is al lang actief op het internationale toneel. Zowel voor onderwijs als onderzoek werden en worden tal van succesvolle initiatieven ontplooid. Samen zetten zij de Universiteit Gent op de kaart en bieden zij kansen aan eigen en inkomende studenten en personeel. Lees meer...
Onderwijskwaliteitszorg
De faculteiten staan in voor de uitbouw van een interne kwaliteitsbewaking en –verbetering van de onderwijsleerprocessen en van de curricula en worden hierbij ondersteund door centraal aangestuurde initiatieven. Lees meer...
Wetenschappelijke integriteit
De UGent onderschrijft de Ethische Code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België en het Europese Handvest voor Onderzoekers. Lees meer...
Durf Denken
Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de UGent. Lees meer...
Strategisch plan
Het strategisch plan laat ons toe om potentiële kansen optimaal te benutten. Hierdoor spelen we beter in op de behoeften die zich voordoen op het vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.
UGent-onderscheidingen
Om het kwaliteitsstreven binnen onze universiteit en de blijvende inzet van al onze medewerkers (professoren, onderzoekers, administratieve en technische medewerkers) te belonen en stimuleren, kent de universiteit 3 eigen, unieke onderscheidingen toe. Lees meer... https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VGy9pxxjxUc  

92 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

Universiteit Gent
Universiteit Gent
Locatie: Gent, België | Sluit op jul. 16
Assistant (11490) - Department of Business Informatics and Operations Management
    →   Apply until 16/07/2019 23:59 CEST     →   Faculty of Economics and Business Administration     →   Department EB24 - Department of Business Informatics and Operations Management     →   AAP temporary appointment - 100%     →  ...
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Locatie: Gent, België | Sluit op aug. 27
Assistant (12448) - Department of Public Governance and Management
    →   Apply until 27/08/2019 23:59 (Brussels time)     →   Faculty of Economics and Business Administration     →   Department EB25 - Department of Public Governance and Management     →   AAP temporary appointment - 100%     →  ...
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Locatie: Gent, België | Sluit op jul. 16
Praktijkassistent (12452) - Criminology, Criminal Law and Social Law
    →   Solliciteren tot 16-07-2019 23:59 (Brussels time)     →   Faculteit Recht en Criminologie       →   Vakgroep RE23 - Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht     →   AAP tijdelijke aanstelling - 20%     →   Aantal posities:...
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Locatie: Gent, België | Sluit op jul. 16
Praktijkassistent (12453) - Criminology, Criminal Law and Social Law
    →   Solliciteren tot 16-07-2019 23:59 (Brussels time)     →   Faculteit Recht en Criminologie       →   Vakgroep RE23 - Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht     →   AAP tijdelijke aanstelling - 20%     →   Aantal posities:...
Universiteit Gent
Universiteit Gent
Locatie: Gent, België | Sluit op sep. 20
PhD position on III/V-on-silicon mode-locked lasers (ERC grant)
Last application date: Sep 20, 2019 13:49 Department: TW05 - Department of Information technology Employment category: Doctoral fellow Contract: Limited duration Degree: Master of Science degree in the field of Photonics Occupancy rate: 100% Vacancy Type:...