Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Utrecht, Netherlands

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

 

De NWO-institutenorganisatie (NWO-I), voorheen de Stichting FOM (zie ook de informatie over de NWO transitie hieronder), heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. NWO-I is een zelfstandige stichting, behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het bureau van NWO-I is gevestigd aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht.

De NWO-institutenorganisatie (NWO-I), voorheen de Stichting FOM (zie ook de informatie over de NWO transitie hieronder), heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. NWO-I is een zelfstandige stichting, behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het bureau van NWO-I is gevestigd aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht.

De volgende vier instituten maken deel uit van de NWO-institutenorganisatie (NWO-I):

  • AMOLF Laboratorium voor moleculair en materiaalonderzoek
  • ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
  • DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica

Het is de bedoeling dat de andere NWO-instituten per 1 januari 2018 zullen toetreden. Dat zijn:

  • ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI Centrum Wiskunde & Informatica
  • NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON Netherlands Institute for Space Research

Daarbij maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten (zie hieronder) en kennisinstellingen deel uit van de institutenorganisatie. Het onderzoek vindt plaats totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

Kijk voor meer informatie op www.nwo-i.nl.

NWO-I in een notendop
Bijna 1100 mensen zijn in dienst van de werkgever NWO-I. Het personeelsbestand is per 31 december 2016 opgebouwd uit 66 vaste wetenschappelijke stafleden, 185 postdocs, 478 onderzoekers in opleiding (promovendi) en  356 technici en overige personeelsleden. Het onderzoek vindt plaats in vier instituten en 200 universitaire werkgroepen, verspreid over elf Nederlandse universiteiten. De medewerkers produceren rond de 100 proefschriften en 1200 wetenschappelijke artikelen per jaar.

Tweets by @NWOphysics

NWO-transitie
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot de institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot de NWO-institutenorganisatie (NWO-I). De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.fom.nl/transitie. U kunt u ook terecht op de website van NWO.

VACATURES VAN DEZE WERKGEVER (9)

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Locatie: Utrecht, Nederland | Sluit op dec. 01
Postdoc position: Thinking Inside the Voxel
Research The study of white matter structure and integrity is a hot research topic that has been pursued using various MR-based methodologies: diffusion weighted imaging, (multi-compartment) relaxometry, phase imaging and QSM. Yet these measures have never been truly...
PhD position: Condensed matter physics inspired by the brain
Research This project is part of a new research direction that we aim to develop based on our extensive experience for multi-scale modelling op laser-induced nonequilibrium dynamics of magnetism. On the one hand, it aims to predict how solid state magnetic materials can be...
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Locatie: Utrecht, Nederland | Sluit op jun. 30
PhD position: Optical recording from axons: development and implementation of wavefront shaping
We are looking for a creative physicist or biologist with a MSc degree and a strong affinity towards optics and microscopy and/or cellular neuroscience/electrophysiology.
PhD position: Search for magnetic skyrmions and topological memory in new materials by neutron and x-ray scattering
With a recently awarded FOM programme we combine theory, material synthesis and the latest experimental techniques to explore new magnetic topological states and transport effects of magnetic Skyrmions. Skyrmions are chiral nanoparticles with a vortex-like structure that occur...