NWO-I
NWO-I
Utrecht, Netherlands

NWO-I

NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO, (voorheen de Stichting FOM) heet voluit de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten. NWO-I is een zelfstandige stichting, behorende bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het bureau van NWO-I is gevestigd aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht.

De volgende negen instituten maken deel uit van de Institutenorganisatie van NWO (NWO-I):

  • AMOLF Physics of functional complex matter
  • ARCNL Advanced Research Center for Nanolithography
  • DIFFER Dutch Institute for Fundamental Energy Research
  • Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica
  • ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy
  • CWI Centrum Wiskunde & Informatica
  • NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
  • NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
  • SRON Netherlands Institute for Space Research

Daarbij maken de ruim 200 werkgroepen waar natuurkundig onderzoek plaatsvindt aan Nederlandse universiteiten (zie hieronder) en kennisinstellingen deel uit van de institutenorganisatie. Het onderzoek vindt plaats totdat de lopende voormalige FOM-projecten allemaal zijn afgerond.

Kijk voor meer informatie op www.nwo-i.nl.

NWO-I in een notendop
Bijna 1100 mensen zijn in dienst van de werkgever NWO-I. Het personeelsbestand is per 31 december 2016 opgebouwd uit 66 vaste wetenschappelijke stafleden, 185 postdocs, 478 onderzoekers in opleiding (promovendi) en 356 technici en overige personeelsleden. Het onderzoek vindt plaats in vier instituten en 200 universitaire werkgroepen, verspreid over elf Nederlandse universiteiten. De medewerkers produceren rond de 100 proefschriften en 1200 wetenschappelijke artikelen per jaar.

Tweets by @NWOphysics

NWO-transitie
Per 1 januari 2017 is FOM omgevormd tot NWO-I, de Institutenorganisatie van NWO. Samen met andere NWO-onderdelen vormt FOM een nieuwe organisatie, in het kader van de transitie van NWO. Het FOM-bureau is in drie delen gesplitst: een deel (granting) gaat naar het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), een deel naar het onderdeel Bedrijfsvoering van het nieuwe NWO, en het deel dat de instituten en de universitaire werkgroepen ondersteunt is omgevormd tot NWO-I. De NWO-instituten NSCR, NIOZ, ASTRON, CWI en SRON fuseren per 1 januari 2018 met die institutenorganisatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nwo-i.nl/transitie. U kunt u ook terecht op de website van NWO.

6 VACATURES VAN DEZE WERKGEVER

NWO-I
NWO-I
Locatie: Utrecht, Nederland
PhD position: Understanding Absorption of Light in Solar Cells
In this project, we aim to obtain a breakthrough in the 3D modelling of the absorption of light in novel photovoltaic cells. Absorption in complex nanophotonic media is generally interpreted by considering light to diffuse without interference. Here we take a radically different...
NWO-I
NWO-I
Locatie: Utrecht, Nederland
PhD position: Inkjet printing (experiments, numeric, theory)
Research  The Physics of Fluids group works on a variety of aspects in fluid mechanics, in particular on those related to bubbles. The focus of our work is the fundamental understanding the phenomena of the physics of fluids, bubbles and jets, which we undertake by...
NWO-I
NWO-I
Locatie: Utrecht, Nederland
PhD position: Biophysical studies on virus-cell interactions
The budding field of Physical Virology develops at the interface of Physics, Biology, Chemistry and Medicine and this research field has seen a tremendous growth in recent years. In my lab we focus on several sub-fields of Physical Virology, in particular we study the structural...
NWO-I
NWO-I
Locatie: Utrecht, Nederland
PhD position: Physics of cancer development
Studies over the last few decades have revealed cancer to be a frightfully complex disease. Most recently it was shown that the cells within a single tumor are strongly different from each other. This heterogeneity is a major stumbling block for drug therapies, which typically...
NWO-I
NWO-I
Locatie: Utrecht, Nederland | Sluit op aug. 31
PhD position: QED and the Proton Radius Puzzle
Research The project is part of a NWO-I Programme that aims to solve the so called 'Proton Radius Puzzle' by highly-advanced precision spectroscopy in four different atoms and molecules: H2, HD+, He+ and He. This research takes place at LaserLaB Vrije Universiteit, in the...