Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
Radboud Universiteit
Radboud Universiteit
Nijmegen, Netherlands

Radboud Universiteit

Missie en visie

'Niet groter, maar beter' is het motto van de Radboud Universiteit.
De Radboud Universiteit is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit en wil tot de beste universiteiten van Europa behoren. Doel is dat onderzoeksprogramma’s als ‘zeer goed’ worden beoordeeld en de opleidingen tot de beste 25 procent van de Nederlandse universiteiten behoren. De Radboud Universiteit daagt haar studenten uit actief te participeren in de academische gemeenschap en leidt hen op tot kritische en geëngageerde academici, die met visie op wetenschap en maatschappij verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving willen innemen. De wetenschappelijke staf heeft een internationale samenstelling. En een groot deel van de studenten heeft een aantal maanden aan een universiteit in het buitenland gestudeerd.

Mission Statement

De Radboud Universiteit laat zich in haar kerntaken onderzoek en onderwijs leiden door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en het beroep dat de samenleving op haar doet. In het Mission Statement (1.1 MB) (pdf) presenteert de universiteit de missie en grondslag van de Radboud Universiteit. U vindt er enkele voor de universiteit belangrijke historische gebeurtenissen en daarnaast een beschrijving van de universitaire parafernalia: het wapen van de universiteit, de rectorsketen en de pedellenstaf.

Strategisch Plan

In het Strategisch Plan verwoordt de Radboud Universiteit Nijmegen de keuzes die zij maakt, gebaseerd op een analyse van haar sterktes en zwaktes en van de veranderende omgeving waarin zij haar kerntaken uitvoert. In het plan zijn de doelen opgenomen die de universiteit zich de komende jaren stelt. NB: Het Strategisch Plan 2009-2013 is met een jaar verlengd; eind 2014 verschijnt een nieuw Strategisch Plan.

Prestaties, profiel en ontwikkeling

In het document Prestaties, profiel en ontwikkeling (912 kB) (pdf, 2012) geeft de Radboud Universiteit aan welke voortgang zij heeft geboekt op het gebied van onderwijs en onderzoek en hoe die heeft bijgedragen aan het onderwijs-, onderzoeks- en valorisatieprofiel van de universiteit. Daarnaast worden doelen voor 2015 en de vooruitblik naar 2020 samengevat en gerelateerd aan financiële en andere voorwaarden die nodig zijn om deze doelen te verwezenlijken.