University of Antwerp

Mandaatassistent exacte en toegepaste wetenschappen

2024-04-15 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Bepaal mee de toekomst - Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. Met meer dan 6000 medewerkers uit 100 verschillende landen bouwen we dagelijks aan de wereld van morgen. Door wetenschappelijk toponderzoek verleggen we grenzen en geven we de richting aan. De richting van de toekomst. En die kan jij mee bepalen. 

Het Departement Productontwikkeling van de Faculteit Ontwerpwetenschappen heeft de volgende voltijdse vacature: mandaatassistent exacte en toegepaste wetenschappen

Functie

Je maakt als mandaatassistent(e) deel uit van het Assisterend Academisch Personeel (AAP). Je besteedt minstens 50% van je werktijd aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Daarnaast verleen je ondersteuning aan onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Doctoraatsonderzoek

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift dat de link legt tussen enerzijds toepassingen in wiskunde, fysica, statistiek en anderzijds digitale simulatie- en modelleertechnieken. Je gebruikt open talen als Java/Processing en/of Python als katalysator, om inzichten die men verkrijgt uit wiskunde en fysica met AI en generatieve ontwerptechnieken te integreren in een industrieel ontwerp. Het doel van je doctoraatsonderzoek is deze link toegankelijk te maken in het academisch ontwerponderwijs.
 • Je organiseert je doctoraatsonderzoek en rapporteert regelmatig over de voortgang.
 • Je volgt de doctoraatsopleiding aan de Antwerp Doctoral School ter ondersteuning van je doctoraatstraject.
 • Je presenteert de bevindingen van je doctoraatsonderzoek op wetenschappelijke congressen en je publiceert in de wetenschappelijke pers.
 • Je draagt bij aan het aantrekken van (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

Onderwijs

 • Je neemt onderwijsondersteunende taken op en je verstrekt kwaliteitsvol academisch onderwijs in wiskunde (Ba1), fysica (Ba1 en Ba2), statistiek (Ba2 en Ba3) en technologiegedreven ontwerpen (Ma1)
 • Je ondersteunt bij de ontwikkeling van een toolbox om wiskunde te koppelen aan state-of-the art simulatie en generatieve ontwerptechnieken.
 • Je ondersteunt studenten bij bachelor- en masterproeven in functie van de toepassing van deze vakken.
 • Je staat in voor de voorbereidende cursus wiskunde (in september) en het monitoraat binnen bovenstaande vakken.
 • Je onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s.

Onderzoek

 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten en de werking van de onderzoeksgroep Productontwikkeling binnen het domein Human Scale.

Dienstverlening

 • Je draagt actief bij aan wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening voor het departement productontwikkeling. Je ondersteunt onder meer de studentenwerving en de alumniwerking, je zetelt in raden en commissies, …

Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma in Wiskunde, Fysica, Burgerlijk ingenieur, Toegepaste Ingenieurswetenschappen, Informatica, Computerwetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring of je behaalt het diploma uiterlijk op het moment van indiensttreding.
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.
 • Je onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen.
 • Je bent gemotiveerd om je verdere professionele ontwikkeling actief in handen te nemen.
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je bent communicatief en werkt graag in teamverband.

Aanbod

 • We bieden een aanstelling als mandaatassistent voor een periode van twee jaar. De aanstelling is tweemaal hernieuwbaar na positieve evaluatie, tot een totale termijn van 6 jaar.
 • Je brutomaandwedde wordt berekend volgens het barema van assistent in de loonschalen voor het Assisterend Academisch Personeel.
 • Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • De voorziene startdatum is 19 augustus 2024 of zo spoedig mogelijk nadien.
 • Je werkt grotendeels op Stadscampus Paardenmarkt, in een dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 15 april 2024 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’ en vervolledig het online sollicitatieformulier. Voeg volgende bijlages toe:
  • een motivatiebrief
  • een cv
 • De selectiecommissie bekijkt zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte. Als je na de preselectie nog steeds in aanmerking komt, word je geïnformeerd over de eventuele volgende stap(pen) in de selectieprocedure. We vragen alvast om met deze datum rekening te houden in je agenda: dinsdag 7 mei 2024 (selectiegesprek).
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met dr. Stijn Verwulgen, coördinator Human Lab, stijn.verwulgen@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Informatie over de vacature

Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

The University of Antwerp is characterised by its high standards in education, internationally competitive research and entrepreneurial approach.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku Leestijd: 5 min
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Leestijd: 5 min
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) Leestijd: 5 min
Meer stories