Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)
Gent, Belgium

VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie)

VIB verricht baanbrekend basisonderzoek naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Hierbij ligt de nadruk op het vertalen van basisonderzoek naar toepassingen voor geneeskunde en landbouw. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, gefinancierd door de Vlaamse overheid, met 1300 wetenschappers uit 60 landen die werken aan KU Leuven, Universiteit Antwerpen, UGent en Vrije Universiteit Brussel. Ook communicatie over het werk van VIB en de toepassingen van biotechnologie is een kerntaak.

Missie en doelen
VIB is een onderzoeksinstituut dat zo'n 1300 mensen tewerkstelt. VIB's belangrijkste doel is om met behulp van gentechnologisch onderzoek vernieuwende basiskennis over de normale en abnormale of ziektegerelateerde processen in een cel, orgaan en organisme (mens, plant en micro-organisme) te verwerven. Hiertoe verricht VIB strategisch basisonderzoek in verschillende domeinen van de levenswetenschappen.
Doorbraken
Recent VIB-onderzoek leidde tot doorbraken in de moleculaire en celbiologie, ontwikkelingsbiologie, genetica, kankerbiologie en celdood, bloedvatvorming, ontstekingsziekten, immunologie, microbiologie, neurobiologie en de ziekte van Alzheimer, signaaltransductie, genexpressie en genregulatie, functionele genomics en proteomics, plantgroei en plantenontwikkeling, (planten)systeembiologie en integratieve biologie, structuurbiologie en eiwitstructuur-functierelaties.
Vier universiteiten
De vorsers van VIB werken in universitaire onderzoeksdepartementen van 4 Vlaamse universiteiten: UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. De groepen werden geselecteerd op basis van hun uitmuntendheid. Door een hechte samenwerking met deze universitaire partners en een solide financieringsprogramma voor strategisch basisonderzoek, bundelt VIB de krachten van 1300 onderzoekers en technici in één instituut.
Maatschappelijke meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek
VIB voert een actief  technologietransferbeleid. De vernieuwende basiskennis van VIB is een continue bron van nieuwe technologieën en vindingen. Deze kunnen de basis vormen voor nieuwe maatschappelijke en industriële toepassingen, zoals diagnostica of geneesmiddelen.  VIB heeft de ambitie om zijn wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten te vertalen naar toepassingen die ten dienste staan van de maatschappij en leiden tot een betere levenskwaliteit. Daarom worden de uitvindingen van VIB beschermd via octrooien.  Deze worden actief uitgelicentieerd aan bedrijven in binnen- en buitenland die de uitvindingen willen omzetten in nuttige producten of toepassingen. Nieuwe vindingen kunnen door VIB ook uitgebouwd worden tot technologieplatformen, die de basis zijn voor een nieuw biohightechbedrijf.
Communiceren over het belang van het wetenschappelijk onderzoek
Gentechnologie kent vele toepassingen. VIB ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde documentatie en informatie over gentechnologie en haar maatschappelijke toepassingen. VIB bezit verschillende communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen zoals politici, pers, jeugd en een breed publiek van niet-specialisten. ​