Uw vacaturemelding is succesvol aangemaakt.
Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Amsterdam, Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam

VU is verder kijken
Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.
VU Instellingsplan 2011 - 2015
‘VU is verder kijken’ verbindt de oorsprong van de VU met de ambities voor de toekomst en de inhoud van het VU Instellingsplan 2011-2015 (IP). In het IP zijn de ambities, doelstellingen en beleidsmaatregelen voor de komende vijf jaar vastgelegd. Uitgangspunt van het IP is de Visie VU 2025, waarin is weergegeven waar de VU in 2025 wil staan. De identiteit van de VU en dediversiteit van de studentenpopulatie zijn belangrijke aandachtspunten in het Instellingsplan. Op beide terreinen wordt actief beleid ontwikkeld.
Vrijheid in verantwoordelijkheid: drie kernwaarden
De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In onze naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. De kernwaarden van de VU zijn:
  • verantwoordelijk
  • open
  • persoonlijk
Instituten/ Centra/ Stichtingen

Interdisciplinaire Onderzoeksinstituten
(Inter) facultaire onderzoekscentra
Toegepaste wetenschappen (stichtingen)
Stichting het Vrije Universiteitsfonds (VU-Fonds)