Universiteit Hasselt

Doctoraatsbursaal Informatica, onderzoeksdomein "Human-Computer Interaction and eHealth"

2024-05-29 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Achtergrond

“Human-Computer Interaction and eHealth” is een onderzoeksgroep binnen de Universiteit Hasselt, die steunt op meer dan 25 jaar ervaring in onderzoek op het vlak van Mens-Machine Interactie (Human-Computer Interaction, HCI), en onderzoek in interdisciplinaire onderwerpen. In deze onderzoeksgroep zijn onderzoekers met verschillende nationaliteiten en met verschillende achtergronden actief, en wordt er nauw samengewerkt met andere onderzoeksgroepen binnen de UHasselt en daarbuiten.

Onze (interdisciplinaire) onderzoeksonderwerpen worden benaderd vanuit een HCI/informatica perspectief, met het oog op innovatie in HCI, alsook innovatie voor stakeholders in toepassingsdomeinen zoals zorg, revalidatie en welzijn.
https://www.uhasselt.be/nl/onderzoeksinstituten-centra-en-groepen/detail/14700-human-computer-interaction-en-ehealth 

Functie-inhoud
Je zal onderzoek verrichten in het domein "Human-Computer Interaction (HCI) and eHealth, meer bepaald naar HCI in de context van neurologische revalidatie. 
In de loop der jaren heeft de onderzoeksgroep “HCI and eHealth” een onderzoekslijn rond HCI in de revalidatie uitgebouwd in samenwerking met de onderzoeksgroep UHasselt-REVALDeze onderzoekslijn bevat toepassingen voor personen met een neurologische aandoening. De onderzochte concepten en toepassingen zijn zeer gevarieerd. Zo werd onder meer onderzoek verricht naar revalidatierobotica, met inbegrip van haptic interaction en serious games, voor personen die getroffen werden door MS of een beroerte. Voor dezelfde doelgroepen werd zowel telerevalidatie geëxploreerd (met technologie-ondersteunde revalidatie in de thuissituatie), als zogenaamde “dual tasking” (cognitieve oefeningen in combinatie met fysieke inspanningen). Mobiele toepassingen, die de motivatie bevorderen om ook in de thuissituatie voldoende fysieke activiteit uit te voeren en daardoor het revalidatie-effect verhogen, werden ontworpen en in klinische studies geëvalueerd.
Het onderwerp van jouw doctoraat zal aansluiten bij de onderzoekslijn rond neurologische revalidatie, met de nadruk op de toepassingen in de thuissituatie voor diverse neurologische aandoeningen. In het bijzonder zoeken we iemand die interesse heeft om samen te werken met domein-experten en stakeholders, en innovatieve concepten wil bedenken. Op technisch vlak zal je “wearable devices” integreren in mobiele toepassingen, en diverse sensoren en “in-context” interactieve bevragingen exploreren, zowel in de thuissituatie als in een revalidatie-omgeving/ziekenhuis (bv. om vermoeidheid in een bepaalde context vast te stellen en te behandelen). Op basis van de verzamelde data zal je innovatieve applicaties ontwerpen, realiseren en evalueren.

De details van het onderwerp van het doctoraat in HCI, leidend tot een doctoraat in informatica, worden bepaald in overleg tussen de promotor en jou, en met inbreng van de betrokken domein experten. Bovenstaande context kan interessant zijn voor onderzoekers met interesse in “HCI and eHealth”, wearable devices, gedragsverandering en motivatie (“behaviour change”, “motivation and persuasive HCI techniques”), personalisatietechnieken, decision support systems, recommendation approaches, data-verwerking met AI algoritmes enz.
Concreet zal je zowel zelfstandig, als in team onderzoeksproblemen identificeren in bovenstaand beschreven onderzoekslijn, creatieve concepten bedenken, oplossingen ontwerpen en ontwikkelen (o.a. geavanceerde software prototypes van mHealth toepassingen), en deze evalueren vanuit een gebruikersperspectief. 

Je zal ook bijdragen aan de evaluatie van hun (medische) effectiviteit in samenwerking met andere leden van het team.
Tijdens het doctoraat zal je het doctoral school programma van de “Doctoral School of Sciences and Technology” tot een goed einde brengen.

Je zal eveneens betrokken worden in een (beperkt) aantal onderwijsopdrachten, in de bachelor en/of master informatica.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma Informatica of Computerwetenschappen (Ir.), of een masterdiploma in de Industriële Wetenschappen met specialisatie in informatica. (of gelijkwaardig)
  Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
 • Je kan aantonen dat je uitstekende studieresultaten behaalde en over zeer goede technische vaardigheden beschikt.
 • Aangezien het beoogde HCI-onderzoek in dit doctoraat sterk software-gericht is, heb je bij voorkeur een sterke interesse in en zeer goede kennis van software-ontwikkeling.
 • Ervaring in software-ontwikkeling voor websites en mobiele toepassingen is wenselijk.
 • Ervaring met de integratie van “wearable devices” (smartwatches, sensors en trackers, …) in software applicaties is een pluspunt.
 • Bij voorkeur kan je een specialisatie aantonen in Human-Computer Interaction, via het gevolgde onderwijstraject, of door bijkomende training of ervaring. Achtergrondinformatie die dit kan staven is o.a. te vinden in uitgevoerde projecten en thesissen, ervaring in ontwerp en evaluatie, en ervaring op methodologisch niveau (bv. participatieve / gebruikersgerichte methodes).
 • Je bent geboeid door HCI onderzoek, en kan zowel autonoom als in een multidisciplinair team functioneren.
 • Je kijkt er naar uit te interageren met de belanghebbenden van dit soort onderzoek, zoals onderzoekers uit relevante disciplines, patiënten en medische staf.
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, zowel in het Nederlands (o.a. om goed te functioneren in de onderwijsopdrachten) als in het Engels (om goed te functioneren in de context van het multidisciplinair onderzoeksteam).

Aanbod
Je wordt aangesteld en verloond als Doctoraatsbursaal.
We bieden jou een doctoraatsbeurs aan van 2 jaar, die wordt verlengd met 2 jaar na een positieve tussentijdse evaluatie.

Selectieprocedure
Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 29 mei 2024.
De selectieprocedure bestaat uit een voorselectie op sollicitatiedossier en een interview.

Meer info
Prof. dr. Karin CONINX, +32-11-268027, karin.coninx@uhasselt.be

Voor vragen over de selectieprocedure, mail je naar jobs@uhasselt.be.

Informatie over de vacature

Functienaam
Doctoraatsbursaal Informatica, onderzoeksdomein "Human-Computer Interaction and eHealth"
Locatie
Martelarenlaan 42 Hasselt, België
Gepubliceerd
2024-03-07
Uiterste sollicitatiedatum
2024-05-29 23:59 (Europe/Brussels)
2024-05-29 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

UHasselt wil mensen en kennis inzetten om samen met anderen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn stevig verankerd in de regio, maar ri...

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant

...
Deciphering the Gut’s Clues to Our Health University of Turku Leestijd: 5 min
...
Understanding Users to Optimise 3D Experiences Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Leestijd: 5 min
...
Control Systems: The Key to Our Automated Future? Max Planck Institute for Software Systems (MPI-SWS) Leestijd: 5 min
Meer stories