KU Leuven

Een nieuwe blik op ‘integratie’: acculturatie van zelf, cognitie en motivatie

2024-06-30 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie (CSCP) dat deel uitmaakt van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschapen. Het CSCP geniet een internationale uitstraling in het vakgebied en is toonaangevend en innovatief wat betreft onderzoek naar acculturatie, samenleven in diversiteit, culturele en gender diversiteit en affectieve processen. Aan het CSCP zijn 5 vrouwelijke professoren verbonden alsook een zeer divers team van ongeveer 20 doctoraatstudenten en postdoctorale onderzoekers. Vanuit een kritische maar constructieve houding doen ze samen onderzoek naar bovengenoemde thema’s en houden ze wekelijkse seminaries en een jaarlijkse retraite.
Website van de eenheid

Project

In onze superdiverse samenleving, ervaren steeds meer mensen ‘psychologische acculturatie’ – een proces van veranderingen in psychologisch en gedragsmatig functioneren als gevolg van langdurig contact met een andere cultuur. Onze huidige kennis van psychologische acculturatie is echter beperkt, mede doordat wetenschappelijke modellen van de afgelopen 60 jaar zich voornamelijk gericht hebben op culturele attitudes en identiteiten, wat een onvolledig en vereenvoudigd beeld geeft van dit complexe proces. In het ERC-project PsychAcc ontwikkelt een team van 2 PhD-studenten, 2 Postdocs en een onderzoeksondersteuner onder leiding van Prof. Jozefien De Leersnyder een nieuwe benadering om psychologische acculturatie te begrijpen en te bestuderen. Vertrekkend vanuit de culturele psychologie, zullen we longitudinaal bestuderen of, naast attitudes en identiteiten, de manier waarop mensen zichzelf en hun relaties definiëren (zelfconcept), denken (cognitie) en gemotiveerd zijn (motivatie) óók verandert door contact met een andere cultuur. Specifiek focussen we op deze processen omdat ze niet alleen psychologische basisprocessen zijn, maar ook omdat ze een belangrijke rol spelen in welzijn en schoolresultaten, en we met dit onderzoek zo ook inzicht kunnen krijgen in onderbelichte barrières tot gelijke kansen op school. Doorheen de studies focussen we op acculturatieprocessen bij jongeren uit (vooral Turkse en Marokkaanse) minderheidsgroepen én bij jongeren uit de Belgische meerderheidsgroep en op de rol van betekenisvolle interculturele contacten (zoals vriendschappen) in de totstandkoming van wederzijds cultureel begrip. Het wetenschappelijke belang van dit onderzoek ligt in het vermogen om psychologische acculturatie opnieuw te definiëren als een veelzijdig veranderingsproces. Maatschappelijk gezien moedigt het een verschuiving aan in hoe mensen en beleidsmakers culturele veranderingen en ‘integratie’ zien – weg van een smalle focus op de bereidheid van minderheden en naar het erkennen van de vaak onzichtbare aard van deze processen die iedereen beïnvloeden.
Dit doctoraatstraject omvat het eerste ‘werkpakket’ uit dit grote Europees gesubsidieerde onderzoek en focust op de vraag óf er inderdaad acculturatie plaatsvindt in zelfconcept, cognitie en motivatie. In een eerste cross-culturele studie in België, Turkije en Marokko zullen de meetinstrumenten getest worden en cross-culturele verschillen onderzocht worden. Die uitkomsten nemen we mee om een 24 maanden durende studie op te zetten bij 3000 adolescenten uit etnische minderheids- en meerderheidsgroepen in 40 Vlaamse middelbare scholen. Beide datasets vormen de basis om de onderzoeksvragen op een kwantitatieve manier te beantwoorden en een artikel-gebaseerd doctoraat te schrijven tegen de zomer van 2028. Op inhoudelijk vlak zul je begeleid worden door Prof. Jozefien De Leersnyder en een nader te bepalen co-promotor en word je ingebed in een warm team met wekelijkse meetings. Voor alle praktische aspecten van de dataverzameling word je als PhD-onderzoeker bijgestaan door een onderzoeksondersteuner (zie andere vacature) en een team van jobstudenten. 
Tijdens je 4-jarige aanstelling:
 • verricht je onderzoek naar bovengeschetst thema, met het oog op het behalen van een doctorstitel 
 • publiceer je  Engelstalige artikelen in erkende internationale wetenschappelijke tijdschriften
 • neem je actief deel aan internationale congressen en help je bij de organisatie van lokale studiedagen en congressen 
 • verleen je in beperkte mate (max. 10% van je tijd) onderwijsassistentie bij vakken in de Bachelor of Master in de Psychologische en/of Pedagogische wetenschappen 

Profiel

 • Je beschikt over een Master diploma in de Sociale of Culturele Psychologie, een onderzoeks-master in de Psychologie, Migratiestudies, Sociologie, Schoolpsychologie, Ontwikkelingspsychologie, Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, of een master in een aanverwante discipline waarbij je (eventueel naast je opleiding) aantoonbare expertise hebt verworven op het gebied van sociale en cultureel psychologische processen, onderwijs of migratie, en geavanceerde statistiek. Studenten die in de zomer van 2024 zullen afstuderen worden ook aangemoedigd te solliciteren, mits aantoonbare slaagkansen.
 • Je hebt goede kennis van multivariabele statistiek en je bent gemotiveerd en in staat om je bij te scholen in geavanceerde statistische methoden, zoals longitudinale analyses en multilevel analyses indien nodig. 
 • Je bent zelfsturend en hebt zin voor initiatief, maar je bent ook een teamspeler die wil bijleren van anderen en anderen wil helpen waar het kan.
 • Je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse (B2 niveau) en Engelse (C1 niveau) taal; meertaligheid in één van de migratietalen is een pluspunt.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Het beschikken over meervoudige culturele referentiekaders en/of ervaringen in verschillende culturele contexten is een pluspunt.

Aanbod

 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (100%; 38u per week) als doctoraatsbursaal voor een periode van 1 jaar. Bij een positieve evaluatie wordt de aanstelling verlengd met nog eens 3 jaar (totaal: 4 jaar). 
 • Begeleiding in jouw groeiproces als onderzoeker door een jonge en gedreven promotor en een co-promotor(team) dat we samen bepalen afhankelijk van jouw specifieke interesses. 
 • Startdatum 1 september 2024.
 • Je krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan nationale en internationale conferenties om je eigen onderzoek te presenteren en de mogelijkheid om je bij te scholen in het kader van dit project.
 • Uitstekende verloning en voordelen, inclusief ziekteverzekering, 35 dagen vakantie, vakantiegeld, eindejaarspremie, etc.

profiel Prof. Jozefien de Leersnyder
arbeidsvoorwaarden KU Leuven

Interesse?

Stuur je sollicitatie met volgende documenten (in 1 pdf-file), voor 30 juni 2024 om 23u59:

1. Een Nederlandstalige motivatiebrief (max 2 pagina’s) waarin je uitlegt waarom we jij de geknipte kandidaat bent voor deze positie. Overtuig ons dat je het echt kan en dat je het echt wilt.

2. Een CV van maximaal 1 pagina, inclusief contactgegevens (email, telefoon) van 1 à 2 personen die we eventueel ter referentie kunnen contacteren 

3. Een voorbeeld van een (stuk uit een) Engelstalige academische tekst die je hebt geschreven (max 2 pagina’s).  Hiermee proberen we na te gaan hoe goed je kan schrijven (de inhoud is dus minder belangrijk dan de vorm en manier van argumenten opbouwen). Het mag iets zijn dat je eerder hebt geschreven of iets wat je specifiek voor deze vacature schrijft. Pas de APA-style toe op je tekst. En geef aan of en hoe je AI-hulpmiddelen gebruikte om deze tekst te genereren.

4. De puntenlijsten van je voorbije alsook huidige studieprogramma.

Selectiegesprekken zijn voorzien tussen 4 en 9 juli 2024, liefst live in persoon in Leuven (centrum).

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Jozefien De Leersnyder, tel.: +32 16 37 23 16, mail: jozefien.deleersnyder@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Een nieuwe blik op ‘integratie’: acculturatie van zelf, cognitie en motivatie
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-04-02
Uiterste sollicitatiedatum
2024-06-30 23:59 (Europe/Brussels)
2024-06-30 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant