KU Leuven

Vacature assistent Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (met opdracht als monitor en studieloopbaanbegeleider binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen)

2024-06-03 (Europe/Brussels)
Baan opslaan

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) bestaat uit vijf onderzoekseenheden, elk met hun eigen expertise. Afhankelijk van de keuze van je doctoraatsonderwerp maak je deel uit van een van deze vijf onderzoekscentra.
De Dienst Studentenbegeleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen is verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten rechten en criminologische wetenschappen. Haar medewerkers zijn actief op de volgende domeinen: studie(loopbaan)begeleiding en monitoraat, onderwijs- en examenombudswerking.
Website van de eenheid

Project

Onder leiding van een promotor van het HIW voer je onderzoek uit leidend tot een doctoraat in de wijsbegeerte. Promotor en onderwerp zijn vrij te kiezen. Je voegt aan je sollicitatiedossier een doctoraatsproject toe, inclusief de naam van je promotor (gebruik hiervoor bij voorkeur het formulier voor toelating tot de doctoraatsopleiding, dat je vindt op https://hiw.kuleuven.be/nl/onderzoek/doctoreren/instructies-voor-toelatingsaanvraag).

Daarnaast maak je deel uit van de Dienst Studentenbegeleiding van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen. Je verzorgt monitoraatsoefeningen voor filosofische vakken voor de studenten eerste BA Rechten en Criminologische wetenschappen. Samen met je collega's verzorg je ook de studieloopbaanbegeleiding voor deze studenten. Naast deze taken kan je ook ingeschakeld worden voor opdrachten in de studie- en studentenbegeleiding van het HIW.

Profiel

  • Je bezit een diploma van Research Master of Philosophy, Master of Philosophy (MPhil), Master in de wijsbegeerte/Philosophy met bijkomend MA-diploma, of dossier dat als gelijkwaardig kan worden beoordeeld. Je voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden tot de doctoraatsopleiding van het HIW.
  • Je bent geïnteresseerd in onderwijs en studiebegeleiding. Onderwijservaring is een pluspunt.

Aanbod

Wij bieden een voltijdse aanstelling als assistent voor een periode van twee jaar, tweemaal verlengbaar (barema 43). Startdatum: 15 september 2024.

https://hiw.kuleuven.be/nl/onderzoek/doctoreren/instructies-voor-toelatingsaanvraag

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Ines Van Houtte, tel.: +32 16 32 63 19, mail: ines.vanhoutte@kuleuven.be of mevrouw Liesbet Smedts, tel.: +32 16 32 87 16, mail: liesbet.smedts@kuleuven.be.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Informatie over de vacature

Functienaam
Vacature assistent Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (met opdracht als monitor en studieloopbaanbegeleider binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen)
Werkgever
Locatie
Oude Markt 13 Leuven, België
Gepubliceerd
2024-04-16
Uiterste sollicitatiedatum
2024-06-03 23:59 (Europe/Brussels)
2024-06-03 23:59 (CET)
Soort functie
PhD
Baan opslaan

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

KU Leuven is an autonomous university. It was founded in 1425. It was born of and has grown within the Catholic tradition.

De pagina van de werkgever bekijken