Ghent University

Assistent (23564) - Department of Biomolecular Medicine

Unspecified
Opslaan als favoriet

Over de werkgever

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

De pagina van de werkgever bekijken

    →   Solliciteren tot 05-07-2022 23:59 (Brussels time)
    →   Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen  
    →   Vakgroep GE31 - Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde
    →   AAP tijdelijke aanstelling - 100%
    →   Aantal posities: 1
    →   Referentienummer: 202205/GE31/AS/014 
  

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift.

Titel van het doctoraatsproefschrift: Ontwikkeling van een efficiënte pijplijn voor de integratie van menselijke UPRosome-interacties met functionele gegevens uit het zebravis model.

Achtergrond: De ongevouwen eiwitrespons (“unfolded protein response”, UPR) is een evolutionair geconserveerde respons die is gericht op het balanceren van de capaciteit van het endoplasmatisch reticulum (ER), waar de juiste vouwing en transport van eiwitten plaatsvindt, met de behoeften van de cel. "ER-stress" treedt op wanneer de belasting op het ER zijn functionele capaciteit overschrijdt. ER-stress is in verband gebracht met een breed scala aan ziekten, waaronder metabole, neurodegeneratieve en bindweefselaandoeningen. Het Inositol Requiring Enzyme 1α (IRE1α) is een van de belangrijkste mediatoren van de UPR en interageert met meerdere andere eiwitten in een zogenaamd “UPRosoom”. De specifieke samenstelling van dit UPRosoom definieert de moleculaire effecten van IRE1α-signalering en regelt daardoor het lot van de cellen. Het is echter momenteel niet bekend hoe dit de IRE1α-functie beïnvloedt in fysiologisch relevante omstandigheden.

Doelstellingen: Het doel van dit project is het opzetten van een pijplijn die biochemische structuur-functieanalyse van nieuwe UPRosome componenten integreert met functionele in vivo validatie met behulp van zebravissen als model.

Rationale en methodologie: De initiële focus van het project zal liggen op Erythroblast Membrane Associated Protein (ERMAP), een eiwit dat eerder werd geïdentificeerd en gevalideerd als een topinteractiehit van IRE1α in het laboratorium van prof. Sarah Gerlo. Eerst zal een in silico structurele analyse van het IRE1α/ERMAP-complex worden uitgevoerd met behulp van bio-informaticatools om interactie-oppervlakken te voorspellen en de aminozuurresiduen te identificeren die cruciaal zijn voor de interactie. Aanvullende mutanten zullen worden gegenereerd op basis van de in silico structurele analyse en experimenteel worden gevalideerd in celcultuur. Ten tweede zal de in vivo relevantie van IRE1α interacties onderzocht worden in zebravissen in het laboratorium van Dr. Patrick Sips. De fysiologische effecten van farmacologische inhibitie van de IRE1α-RNase-functie zullen worden onderzocht in zebravisembryo's en -larven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de unieke eigenschappen van dit diermodel dat efficiënte in vivo observatie van alle orgaansystemen mogelijk maakt door een combinatie van helderveld- en fluorescentiemicroscopie en transgene reporterlijnen. Tegelijkertijd zal reeds geoptimaliseerde CRISPR-Cas9-technologie worden gebruikt om de expressie van het zebravis IRE1α gen te verstoren of om IRE1α-residuen die betrokken zijn bij ERMAP-interactie specifiek te muteren. Op basis van de veronderstelde functie van ERMAP in erytropoëse, zal specifiek de ontwikkeling van rode bloedcellen worden onderzocht in dit nieuwe model. Ten slotte zal het transcriptoom profiel van de IRE1α-mutante zebravis worden geanalyseerd en worden vergeleken met beschikbare interactoomgegevens. Op basis van deze resultaten zullen aanvullende kandidaat-IRE1α-interactiepartners prioriteit krijgen voor verder in vivo onderzoek met behulp van CRISPR/Cas9-genbewerking en fenotype-analyse.

 • U levert bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in verschillende opleidingen van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De onderwijsopdracht omvat practica, werkcolleges en/of stages met een focus op onder meer biochemie, eiwitonderzoek, moleculaire biologie, genetica, bio-informatica en de integratie van deze domeinen. U wordt actief betrokken bij de organisatie, voorbereiding, begeleiding en evaluatie van verschillende onderwijsvormen.
 • U begeleidt masterstudenten tijdens hun masterproef.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van Master in de Biomedische Wetenschappen, Biochemie en Biotechnologie, Bio-ingenieur (cel en gentechnologie), Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen of daaraan gelijkgesteld.Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt interesse in wetenschappelijke en/of projectmatig onderzoek en dienstverlening.
 • Ervaring met moleculair biomedisch onderzoek strekt tot de aanbeveling.
 • U bent in het bezit van een FELASA Categorie C-certificaat om met proefdieren te werken (of bent bereid om dit te behalen). Eerdere ervaring met proefdierwerk is een pluspunt.
 • U bent zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de onderwijsactiviteiten van de vakgroep.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing, conferenties etc. strekt tot aanbeveling.
 • U beschikt over didactische en communicatieve kwaliteiten.

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1 september 2022.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

Volgende documenten dient u toe te voegen aan uw sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: uw cv en een overzicht van de behaalde studieresultaten (samengevoegd als één pdf-bestand)
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: uw motivatiebrief in pdf-formaat
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • In het veld ‘Gelijkwaardigheidsattest’: enkel indien u uw diploma buiten de Europese Unie behaalde moet u een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toevoegen. Dit kunt u aanvragen via www.naricvlaanderen.be.  Indien u uw diploma behaalde in het Verenigd Koninkrijk vóór 31 januari 2020, dient u geen gelijkwaardigheidsattest toe te voegen.

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Sarah Gerlo (sarah.gerlo@UGent.be) en Dr. Patrick Sips (patrick.sips@ugent.be).

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.

Informatie over de vacature

Functienaam
Assistent (23564) - Department of Biomolecular Medicine
Werkgever
Locatie
Sint-Pietersnieuwstraat 33 Gent, België
Gepubliceerd
2022-05-23
Uiterste sollicitatiedatum
Unspecified
Soort functie
Opslaan als favoriet

Meer vacatures bij deze werkgever

Over de werkgever

Ghent University is one of the top 100 universities in the Dutch language area, with more than 44,000 students and 15,000 staff members.

De pagina van de werkgever bekijken

Dit vind je misschien ook interessant

...
Skin Without Humans and Beef Without Cows Hochschule Reutlingen Leestijd: 4 min
...
TU/e Enables Surgeons to See the Invisible Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Leestijd: 5 min
...
Finding Academic Freedom in Saudi Arabia King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) Leestijd: 4 min
...
Life Imitates Art(eries) KU Leuven Leestijd: 4 min
Meer stories